Voornemen tot weigering VOG ontvangen?

Heeft u een VOG aangevraagd en een ‘voornemen tot weigering’  van de VOG ontvangen? U heeft de mogelijkheid om binnen 14 dagen een zienswijze in te dienen.

De ervaring leert dat het indienen van een zienswijze samen met een ervaren VOG advocaat de kans op verkrijgen van de VOG sterk vergroot.

In de zienswijze kan worden aangegeven waarom u meent dat u wél de VOG moet krijgen, en ook wat uw persoonlijke belangen zijn. Het ministerie zal hiermee vervolgens rekening houden bij de beslissing op uw aanvraag.

Neem nu contact op voor vrijblijvend advies over het indienen van de zienswijze.  Tel. 06-42242421 of info@mijnvog.nl