VOG geweigerd? Bezwaar en beroep mogelijk

Bezwaar

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de ‘Dienst Justis’, beoordeelt alle aanvragen om een VOG. Het kan zijn dat zij gegevens uit uw justitiële documentatie in de weg vinden staan aan het afgeven van de VOG. De aanvraag wordt dan geweigerd.

Als de VOG door de Dienst Justis (lInk) geweigerd is, kunt  u hiertegen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. In het bezwaar kan worden aangegeven waarom u het niet eens bent met de weigering, en waarom in uw geval de VOG wél moet worden afgegeven. Het is erg belangrijk hierbij ook uw persoonlijke situatie en belangen te benadrukken. Het is zeer aan te bevelen dit bezwaarschrift door een advocaat te laten opstellen en indienen.

Na ontvangst van het bezwaar wordt er een hoorzittig gepland op het kantoor van de Dienst Justis in Den Haag. Hier kunt u samen met uw advocaat naartoe en uw bezwaren mondeling toelichten. Na de hoorzitting wordt de beslissing op bezwaar genomen.

De VOG kan dan alsnog worden toegewezen!

Beroep

Als de Dienst Justis na bezwaar de VOG alsnog weigert, kunt u tegen deze beslissing beroep instellen bij de Sector Bestuursrechtspraak van de rechtbank in uw woonplaats. De termijn voor beroep is binnen 6 weken na de beslissing op het bezwaar.

Kosten?

Voor het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift door een advocaat is vaak door de overheid gefinancierde rechtshulp mogelijk. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt aan de hand van uw inkomen of u hiervoor in aanmerking komt. Zie ook: www.rvr.org voor meer informatie.

Neem voor vrijblijvend juridisch advies over bezwaar of beroep nu contact op: 06-42242421 of info@mijnvog.nl